Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMatta, Ivan
dc.contributor.authorVajdečka, Jan
dc.contributor.refereeTihelková, Alice
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:50:16Z-
dc.date.available2013-04-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:50:16Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-29
dc.identifier57113
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15101
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje překladu vybraných textů z oblasti technických manuálů a způsobu překladu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí - části teoretické a části praktické. První část se zabývá teorií překladu a jeho metodami. Kromě toho obsahuje popis charakteristických znaků odborného a žurnalistického funkčního stylu. Druhá část zahrnuje překlady vybraných textů a komentář, kterým jsou potvrzeny překladatelské metody popsané v části první. Na závěr jsou přiloženy glosáře k přeloženým textům a výchozí texty.cs
dc.format73 s. (101 200 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectteorie překladucs
dc.subjectvědecký stylcs
dc.subjectkytarový efektový pedálcs
dc.subjectglosářcs
dc.subjectElectro-Harmonixcs
dc.titlePřeklad vybraných textů z oblasti technických manuálů s komentářem a glosářemcs
dc.title.alternativeThe Translation of Selected Texts Related to Technical Manuals with a Commentary and Glossaryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor thesis engages in the translation of selected texts from the field of technical manuals and the procedure of translation. The work consists of two main parts - the theoretical and the practical part. The first part occupies with the theory of translation and its methods. Apart from that there is also a description of the characteristic features of the technical and journalistic style. The second part encompasses the translations of selected texts and a commentary, in which there are confirmed the translation methods mentioned in the first part. Lastly, the glossaries to the translated texts and the source texts are included in the appendices.en
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedtheory of translationen
dc.subject.translatedscientific styleen
dc.subject.translatedguitar effects pedalen
dc.subject.translatedglossaryen
dc.subject.translatedElectro-Harmonixen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-vajdecka.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Vajdecka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce487,73 kBAdobe PDFView/Open
Vajdecka - oponent.pdfPosudek oponenta práce590,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Vajdecka.pdfPrůběh obhajoby práce299,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.