Title: Pivovary Plzeňského Prazdroje - historie a moderní vývoj s praktickou analýzou
Other Titles: Pilsner Urquell Breweries- History and Modern Development with Practical Analysis
Authors: Maroušková, Hana
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Vorel, Robert
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15103
Keywords: Plzeňský Prazdroj;pivo;pivovar;Gambrinus;historie;proces;marketing;konkurence;výzkum;reklamy;původ
Keywords in different language: Pilsner Urquell;beer;brewery;Gambrinus;history;process;marketing;competition;research;commercials;origin
Abstract: Tato bakalářská práce má název Pivovary Plzeňského Prazdroje historie a moderní vývoj s praktickou analýzou. Toto téma bylo vybráno proto, že kon-cept pivovarů Plzeňského Prazdroje je významnou částí Plzně, její historie a vývoje. Proto jsem se rozhodla prozkoumat historii a moderní vývoj největší značky v České republice a poskytnout tak čtenáři práce, moderní pohled na toto téma. Hlavním cílem této práce je představit historii společnosti a ukázat, jak dlouho tato tradiční akciová společnost je v provozu, a zjistit, na jakém trhu fun-guje tato společnost s pivem nyní. Tato práce se zabývá mnoha aspekty společnosti Plzeňský Prazdroj. Na začátku práce je představena historie piva a historie společnosti. Po těchto ka-pitolách následují kapitoly o procesu vaření piva a konkurence tohoto pivovaru po celém světě. Poslední část této práce je velmi praktická a zabývá se marke-tingem společnosti a také v této části je zahrnut výzkum, který je zaměřený na spotřebitele.
Abstract in different language: The present bachelor´s thesis is named Pilsner Urquell Breweries - History and Modern Development with practical analysis. This topic was selected because the concept of the Pilsner Urquell has been a significant part of Pilsen and its history and development. I have therefore decided to explore the history and modern development of the biggest brand in the Czech Republic and to provide the reader of the thesis with a contemporary view of this issue. The main objective of this thesis is to introduce the history of the company and show how long this traditional stock company has been in operation and then to find out how and on what kind of market this business with beer oper-ates now. This thesis deals with many aspects of the Pilsner Urquell company. At the beginning there is introduced the history of beer and the brewery. These chapters are followed by chapters about the brewing process and competition of this brewery all over the world. The last part of this thesis is very practical and deals with marketing and also in this part is included research based on consumers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor thesis.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Marouskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce560,19 kBAdobe PDFView/Open
Marouskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce564,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Marouskova.pdfPrůběh obhajoby práce320,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.