Title: Britský automobilový průmysl - historie a současnost
Other Titles: British Automobile Industry - History and Present
Authors: Hánová, Martina
Advisor: Šašková, Radana
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15104
Keywords: automobilový průmysl;Velká Británie;průmyslová revoluce;automobil;automobilová značka
Keywords in different language: automobile industry;Great Britain;industrial revolution;vehicle;car;automotive brand
Abstract: Tématem této bakalářské práce je britský automobilový průmysl. Práce se zabývá průmyslovou revolucí a historií tohoto průmyslu. Poslední kapitola je věnována britským automobilovým značkám. Jsou zde zmíněny ty nejznámější značky a vybráné jsou popsány detailněji.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the British automobile industry. This thesis deals with the industrial revolution and the history of this industry. The last chapter is devoted to British automotive brands. The most famous brands are mentioned there and selected brands are described in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Martina Hanova.pdfPlný text práce946,15 kBAdobe PDFView/Open
Hanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce91,33 kBAdobe PDFView/Open
Hanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce108,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Hanova.pdfPrůběh obhajoby práce429,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.