Title: Vyobrazení vězňů odsouzených k trestu smrti ve vybraných literárních dílech
Other Titles: Portrayal of death-row prisoners in selected works of literature
Authors: Novotná, Lenka
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15108
Keywords: Vězeň;trest smrti;odsoudit;USA;Francie
Keywords in different language: Prisoner;death penalty;to sentence;USA;France
Abstract: Cílem bakalářské práce je rozbor osobností a vnímání smrti tří odlišných osob odsouzených k trestu smrti tak, jak jsou vyobrazeny ve třech literárních dílech. Úvodní část práce stručně shrnuje základní fakta o trestu smrti, a to zejména V USA a Francii odkud pochází vybraná literatura. Dále pak názory jeho zastánců a odpůrců. Ve druhé části následuje samotná analýza smrti, jejího vnímání a pocitů odsouzenců.
Abstract in different language: The goal of my bachelor´s thesis is an analysis of personalities and perception of death of three different people who were sentenced to capital punishment as they are portrayed in three literary works. The first part of my thesis briefly summarizes basic facts about the capital punishment, especially in the USA and France where the chosen literature comes from and also opinions of its defenders and opponents. The second part describes death and its perception and feelings of sentenced people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lenka Novotna.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Novotna Lenka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce441,77 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Novotna_oponent.pdfPosudek oponenta práce708,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Lenka Novotna.pdfPrůběh obhajoby práce306,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.