Title: Nadávání v českém a anglickém jazyce.
Other Titles: Cursing in Czech and English.
Authors: Macek, Lukáš
Advisor: Vorel, Robert
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15109
Keywords: nadávání;nadávka;vulgarismus;slang;tabu
Keywords in different language: cursing;swearword;slang;swearing;taboo;vulgarism
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice nadávání v českém a anglickém jazyce. Teoretická část je zaměřena na definování nadávání a jednotlivých aspektů slangu jako takového. V praktické části jsou nadávky zařazeny do skupin dle jejich způsobu používání a porovnány dle regionu jejich použití.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the issue of cursing in Czech and English language. Theoretical part is focused on the definition of cursing and individual aspects of slang. In the practical part swearwords are divided into categories based on the way of their usage and compared in accordance with the region of their usage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT Macek Cursing.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce526 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce559,34 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce246,62 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.