Title: Finanční krize a její dopad v České republice
Other Titles: The Financial Crisis and its impact on the Czech Republic
Authors: Kleknerová, Aneta
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15117
Keywords: finanční krize;nezaměstnanost;absolventi
Keywords in different language: financial crisis;unemployment;graduates
Abstract: Bakalářská práce podává všeobecný přehled o finanční krizi v České republice. V úvodu teoretické části jsou zmíněné definice spojené s nezaměstnaností. Poté uvádí nejohroženější skupiny na trhu práce a dopad nezaměstnanosti na ekonomiku a životní úroveň ubyvatel. Poslední část se zabývá vznikem této krize a rozšířením do České republiky.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis gives an overview about the financial crisis in the Czech Republic. First of all, the theoretical section describes definitions connected with the unemployment. Then it mentions the most vulnerable groups in the labour market and impact of crisis on economy and living standard of inhabitants. Finally, it mentions the origin of this crisis and its expansion into the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANETA KLEKNEROVA - BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce785,15 kBAdobe PDFView/Open
Kleknerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce559,26 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce697,91 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Kleknerova.pdfPrůběh obhajoby práce319,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.