Title: Prezidentské volby v USA. Popis volebního systému a překlad několika textů spojených s tématem.
Other Titles: Presidential election in the USA. Description of the voting system and translation of some selected texts linked with the theme.
Authors: Votípková, Veronika
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Velkoborská, Kamila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15118
Keywords: Spojené státy americké;prezidentské volby;sbor volitelů;primárky;národní nominační sjezdy;kampaň;teorie překladu;prezidentský projev
Keywords in different language: United States of America;presidential elections;electoral college;national nominating convents;campaign;translation theory;presidential speech
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce je popsat problematiku prezidentských voleb ve Spojených státech amerických, vysvětlit celý proces, představit základní teorii překladu a přeložit vybraný prezidentský projev.
Abstract in different language: The key objective of the Bachelor Thesis is to describe the matter of presidential elections in the United States of America, to explain the process, to introduce the basic theory of translation and to translate the selected presidential speech.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor Thesis_Votipkova_.pdfPlný text práce575,22 kBAdobe PDFView/Open
Votipkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce531,95 kBAdobe PDFView/Open
Votipkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce529,31 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Votipkova.pdfPrůběh obhajoby práce280,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.