Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaisová, Eva
dc.contributor.authorChladová, Monika
dc.contributor.refereeTihelková, Alice
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:50:24Z-
dc.date.available2013-04-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:50:24Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-29
dc.identifier57139
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15119
dc.description.abstractBakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Jedná se o teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je zpracování základních poznatků z oblasti teorie překladu. Dále je zpracována charakteristika odborného stylu. V praktické části nalezneme překlad z angličtiny do češtiny. Pro překlad byla vybrána první kapitola knihy s názvem "Objektově orientovaný návrh s UML a Javou" od K. Barclay a J. Savage. V praktické části se nachází také komentář k překladu. Dále je vytvořen slovník odborných termínů, které jsou obsaženy ve vybraném textu. V závěru práce je kapitola, která se věnuje tématu anglicismů.cs
dc.format55 s. (85 265 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectodborný stylcs
dc.subjectteorie překladucs
dc.subjectpřekladatelské postupycs
dc.subjectmakroanalýzacs
dc.subjectmikroanalýzacs
dc.subjectglosářcs
dc.subjectanglicismycs
dc.subjectJavacs
dc.subjectUMLcs
dc.titlePřeklad z oblasti IT a používání anglicismů v tomto oborucs
dc.title.alternativeTranslation from the field of information technology and anglicisms related to this fielden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is divided into two main parts. This is theoretical and practical part. The theoretical part is mainly the processing of basic knowledge of the theory of translation. Further is presented the description of scientific style. In the practical part we can find the translation from English into Czech. For the translation the first chapter of a book was selected. The title is "Object-oriented design with UML and Java" by K. Barclay and J. Savage. In the practical part a commentary on translation can be found. Further a glossary of technical terms is presented that are contained in the selected text. At the end of the thesis is the chapter that devotes to the topic of anglicisms.en
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedscientific styleen
dc.subject.translatedtheory of translationen
dc.subject.translatedtranslation proceduresen
dc.subject.translatedmacroanalysisen
dc.subject.translatedmicroanalysisen
dc.subject.translatedglossaryen
dc.subject.translatedanglicismsen
dc.subject.translatedJavaen
dc.subject.translatedUMLen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Chladova_Monika.pdfPlný text práce789,61 kBAdobe PDFView/Open
Chladova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce552,93 kBAdobe PDFView/Open
Chladova - oponent.pdfPosudek oponenta práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Chladova.pdfPrůběh obhajoby práce387,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.