Title: Obraz polských migrantů v britském tisku
Other Titles: Depiction of Polish Migrants in the British Press
Authors: Staňková, Aleksandra
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Velkoborská, Kamila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15121
Keywords: polští migranti;migrace;globalizace;britský tisk;polský instalatér;Polsko;Velká Británie;Evropská unie;David Cameron;Donald Tusk
Keywords in different language: polish migrants;migration;globalization;british press;polish plumber;Poland;United Kingdom;European union;David Cameron;Donald Tusk
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Poláky, kteří migrují do Velké Británie. Hlavním cílem práce je vylíčit a umožnit veřejnosti zísakat hlubší povědomí zejména o současné polské migraci se zaměřením na migraci do Velké Británie.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Poles who have been migrating to the United Kingdom for their own various reasons. The main purpose of the thesis is to provide depiction and to enable the general public to obtain deeper knowledge of the recent Polish migration especially to the UK - with its background.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Aleksandra Stankova.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Stankova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce495,66 kBAdobe PDFView/Open
Stankova -oponent.pdfPosudek oponenta práce545,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Stankova.pdfPrůběh obhajoby práce444,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.