Title: Jaké postavení a důležitost zaujímají angličtina a francouzština mezi českými studenty?-empirický výzkum
Other Titles: The study of the position and the importance of English and French as perceived by Czech students (based on research work)
Authors: Medlíková, Anna
Advisor: Dejmalová, Lenka
Referee: Skopečková, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15123
Keywords: důležitost jazyků;angličtina a francouzština;čeští studenti;empirický výzkum
Keywords in different language: importance of languages;english and french;czech students;research work
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem cizích jazyků (především francouzština a angličtina) mezi českými studenty. Práce je zaměřena na průzkum zahrnující otázky na téma pozice angličtiny a francouzštiny ve světě a jejich budoucí rozvoj nebo zánik.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic of foreign languages (especially French and English) among Czech students. The thesis is focused on research including questions about the position of English and French in the world and their future development, or extinction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Anna Medlikova.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Medlikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce627,03 kBAdobe PDFView/Open
Medlikova -oponent.pdfPosudek oponenta práce671,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Medlikova.pdfPrůběh obhajoby práce323,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.