Title: Společenský tanec jako povolání: Překlad vybraných textů o společenském tanci s komentářem a vysvětlením pojmů
Other Titles: Ballroom dancing as a profession: Translation of selected ballroom dancing texts with commentary and glossary
Authors: Polláková, Michaela
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15125
Keywords: společenský tanec;taneční školy;taneční učitelé;podnikání;podnikatel;typy podnikání;fáze podnikání;překlad;překladatelé;překladatelské metody
Keywords in different language: ballroom dancing;dance schools;dance teachers;entrepreneurship;entrepreneur;kinds of entrepreneurship;phase of entrepreneurship;translation;translators;translation methods
Abstract: Bakalářská práce se zabývá definicemi a metodami podnikání a překladu. Jako celek je zaměřena na oblast společenského tance. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje informace o společenském tanci, podnikání a překladu. Praktická část se zabývá dotazníkem a vybranými texty.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the definitions and methods of the business and of the translation. The work is focused on the area of ballroom dancing. The thesis is divided into two parts theoretical and practical one. Theoretical part includes information about ballroom dancing, business and translation. The practical part deals with questionnaire and with selected texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Michaela Pollakova.pdfPlný text práce835,26 kBAdobe PDFView/Open
Pollakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce90,52 kBAdobe PDFView/Open
Pollakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce103,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Pollakova.pdfPrůběh obhajoby práce56,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.