Title: Francouzská a britská kolonizace Severní Ameriky
Other Titles: French and British Colonization of North America
Authors: Mostová, Kristina
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15130
Keywords: kolonizace;Severní Amerika;Francie;Velká Británie;američtí indiáni;kolonizátoři;vzájemné vztahy;kultura
Keywords in different language: colonization;North America;France;Great Britain;american indians;colonists;mutual relations;culture
Abstract: Bakalářská práce s názvem Francouzská a britská kolonizace Severní Ameriky, vzájemné sociálně-kulturní vztahy mezi francouzskými a britskými kolonisty a původním obyvatelstvem Severní Ameriky v 15. 18. století, poskytuje přehled rané francouzské a britské kolonizace Severní Ameriky, popisuje začátek a průběh kolonizace a to, jaký měla dopad na obě strany. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol a jejich podkapitol. První kapitola popisuje začátky francouzské a britské kolonizace Severní Ameriky, vysvětluje proč a za jakými účely Francouzi a Britové kolonizovali a poskytuje některé doplňující informace, které se týkají předpokladů kolonizace. Následující kapitola vyobrazuje jejich první objev v Severní Americe a první kontakty se zdejším původním obyvatelstvem a pokračovaní kolonizace. Třetí kapitola podrobně pojednává o konkrétních situacích mezi francouzskými a britskými kolonisty s původním obyvatelstvem Severní Ameriky s důrazem na jejich vzájemné vztahy. Poslední kapitola se zabývá výhodami, které získaly oba kolonizující státy. Závěr bakalářské práce odhaluje vzájemné vztahy mezi kolonisty a původním obyvatelstvem Severní Ameriky. Dále ukazuje výsledky, které přinesla kolonizace Severní Ameriky jak kolonizujícím státům Francii a Británii, tak původnímu obyvatelstvu.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis, The French and British Colonization of North America, Mutual socio-cultural relations between the French and the British colonists and the Native Americans between 15th and 18th centuries provides an overview of early North America colonization by France and England, describing how it started, continued and influenced both sides of colonization. The Bachelor´s thesis is divided into four main parts and subdivided into the sub-chapters. The first chapter describes the beginning of North America colonization by France and England, explaining their purposes and why they wanted to colonize North America and some additional information about the preconditions of colonization. The next chapter shows the colonist´s first arrivals to the "New World" and continuation of the colonization. The third chapter deals with the detailed situations between French and British colonists and Native Americans showing the relationships that they had. The last chapter refers to the benefits that both of colonizing countries received. The conclusion of the Bachelor´s thesis reveals and points out the mutual relationships between the colonists and the Native Americans, the results brought to colonizing countries and to the Natives Americans by the colonization of North America.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT Kristina Mostova.pdfPlný text práce5,49 MBAdobe PDFView/Open
Mostova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce560,07 kBAdobe PDFView/Open
Mostova - oponent.pdfPosudek oponenta práce648,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Mostova.pdfPrůběh obhajoby práce340,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.