Title: Problematika potřeby znalosti anglického jazyka v českých podnicích
Other Titles: A survey of English language needs in Czech companies
Authors: Podlesáková, Simona
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Šašková, Radana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15134
Keywords: anglický jazyk;české firmy;obchodní angličtina;mezinárodní komunikace
Keywords in different language: english language;czech companies;business english;international communication
Abstract: Bakalářská práce se zabývá postupným pronikáním angličtiny do České republiky. Analyzuje její vývoj od úplných začátků napříč érami až po 21. století. Teoretická část je doplněna problémy, které mohou Čechy při studiu tohoto jazyka potkat. Důležitou součástí práce je výzkum, který zjišťuje potřeby znalosti a používání anglického jazyka v českých firmách.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis deals with the progressive penetration of the English in the Czech Republic. It analyses its evolution from the very beginning through the eras until the 21st century. The theoretical part is supplemented by the problems that Czech students can have during studying English. The important part of the thesis represents the research which investigates the necessity of English language use within the Czech companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce595,38 kBAdobe PDFView/Open
Podlesakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce565,11 kBAdobe PDFView/Open
Podlesakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce571,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Podlesakova.pdfPrůběh obhajoby práce274,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.