Title: TIME Magazine - Famous British/American Politicians Portrayed on the Covers
Other Titles: TIME Magazine - Famous British/American Politicians Portrayed on the Covers
Authors: Hejlová, Jana
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15138
Keywords: Time;Alžběta II.;Barack Obama;tisk;historie;fotografie
Keywords in different language: Time;Elizabeth II;Barack Obama;press;history;photograph
Abstract: Hlavním účelem této práce je seznámit čtenáře se základními informacemi o Time magazínu. Stejně tak jako nabídnout mu pohled do života dvou významných osobností, Královny Alžběty II. a Prezidenta Baracka Obamy. Práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické nahlédneme do soukromého, ale i politického života Královny Alžběty II a prezidenta Baracka Obama. A také je zde historie Time magazínu a základní informace o něm. Poslední část je zaměřena na analýzu Time magazínu, na jeho titulní stránky, vývoj v průběhu času a srovnání.
Abstract in different language: The main purpose of this thesis is to inform reader about basic information of Time magazine. As well it is little review into lives of two famous persons, Queen Elizabeth II and Barack Obama. Thesis is divided into two main parts, the theoretical and the practical. It is provided a layout of essential information of political and personal lives of Queen Elizabeth II and President Barack Obama in the theoretical part. And also there is history of Time magazine and some basic information about it. The research part provides an analysis of Time magazine and its covers, its development, some basic information and comparison as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Time magazine.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce732,72 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce467,62 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce310,99 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.