Title: The Financial Crisis and its impact on the Czech Republic
Other Titles: The Financial Crisis and its impact on the Czech Republic
Authors: Kleknerová, Aneta
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15140
Keywords: financial crisis;unemployment;labour market
Keywords in different language: finanční krize;nezaměstnanost;trh práce
Abstract: The aim of the Bachelor's thesis gives an overview about the financial crisis in the Czech Republic and its impact. It is divided into two sections, theoretical and practical one. The practical section investigates a current situation of unemployed graduates within the Central Bohemian region based on a face-to-face interview.
Abstract in different language: Cílem bakalářské práce je podat přehled o finanční krize v České Republice a popsat její dopad. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Praktická část za pomoci interview prošetřuje současnou situaci nezaměstnaných absolventů v rámci Středočeského kraje.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Aneta Kleknerova.pdfPlný text práce884,29 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce486,1 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce140,96 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce351,9 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.