Title: A survey of English language needs in Czech companies
Other Titles: A survey of English language needs in Czech companies
Authors: Podlesáková, Simona
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Šašková, Radana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15141
Keywords: obchodní angličtina;české podniky;globalizace
Keywords in different language: business english;czech companies;globalization
Abstract: Hlavním cílem bakalářská práce je zjistit, zda české firmy používají angličtinu pro obchodní účely.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis investigates the fact whether Czech companies need and use English for the business purposes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce673,11 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce535,84 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce477,96 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce312,43 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.