Title: The educational system of the US in and out of the country with a comparison to the Czech Republic
Other Titles: The educational system of the US in and out of the country with a comparison to the Czech Republic
Authors: Vojtěchová, Eliška
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15142
Keywords: terciární vzdělání;střední vzdělání;financování;vyšší odborné školy;vzdělávací systém
Keywords in different language: tertiary education;secondary education;financing;tertiary professional schools;educational system
Abstract: Bakalářská práce poskytuje podrobné znázornění vzdělávacího systému ve Spojených státech amerických a v České republice. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická, charakterizuje vzdělávací systémy Spojených států a České republiky a historický vývoj obou systémů. Tato část je zpracována na základě odborné literatury. Druhá část je praktická, zdůrazňuje vlastní zkušenosti o vzdělávacím systému na základě několikaletého studijního pobytu na zahraniční střední škole. Dále se věnuje otázce financování vysokého školství jak ve Spojených státech, tak v České republice. Cíl práce je porovnat oba vzdělávací systémy na základě různých kritérií.
Abstract in different language: This bachelor thesis gives a detailed depiction of the educational system of the United States of America and the educational system in the Czech Republic. It is divided in two major parts. The first major part is theoretical, describing tertiary educational system of both the United States and the Czech Republic. The systems are analyzed on the basis of relevant literature. The historical development of both systems is depicted. Throughout the text as well as in a special chapter at the end of the theoretical part, summary and comparison of both systems is given. The second part is the practical part which emphasises individual personal experience acquired during study stay in the institution of American secondary education. This part of the bachelor thesis is focused on the secondary education in the overseas territories of the United States of America. Analogicaly, summary and comparison of the Czech Republic is given throughout the text as well as in the last chapter of the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vojtechova.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce522,81 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce575,65 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce332,81 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.