Title: British automobile industry - history and present
Other Titles: British automobile industry - history and present
Authors: Hánová, Martina
Advisor: Šašková, Radana
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15144
Keywords: britský automobilový průmysl;historie;auto;průmyslová revoluce;automobilka;Jaguar;Bentley;Rolls-Royce;Land Rover;výroba;export
Keywords in different language: british automobile industry;history;vehicle;industrial revolution;carmaker;Jaguar;Bentley;Rolls-Royce;Land Rover;manufacturing;export
Abstract: Práce se zabývá automobilovým průmyslem ve Velké Británii a to od historie po současnost. První kapitola se zabývá průmyslovou revolucí, která se v Británii konala v letech 17:50 - 1850. Dále dalším vývojem britského automobilového průmyslu. Další část práce se věnuje britským automobilkám a některé z nich jsou popsané detailněji. Poslední část práce je věnována faktům a číslům, které se tohoto průmyslu týkají.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the automobile industry in the UK. The thesis deals with the history and present. The first chapter deals with the Industrial Revolution which was in years 1750 and 1850 in the UK. The next part is devoted to development of this industry. Next part of the thesis delas with the British carmakers and some of these carmakers are described in detail. Last part of the thesis is devoted to the facts and numbers that are connected with the British automobile industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martina Hanova.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce505,9 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce13,57 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce254,94 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.