Title: Forrest Gump in the Book and on the Screen.
Other Titles: Forrest Gump in the Book and on the Screen.
Authors: Kohoutková, Kateřina
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Mišterová, Ivona
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15145
Keywords: Forrest Gump;Winston Groom;Robert Zemeckis;novela;filmová adaptace;rozdíly;autor;film
Keywords in different language: Forrest Gump;Winston Groom;Robert Zemeckis;novel;movie adaptation;differences;author;film
Abstract: Bakalářská práce se zabývá porovnáním románu Forrest Gump a jeho filmové adaptace. Cílem této práce je vyhledat hlavní rozdíly mezi novelou a filmem. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část práce se zabývá teorií kinematografie, filmové adaptace a životopisy autora románu a režiséra filmu. Praktická část se zabývá komparativní analýzou.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the comparison of the novel Forrest Gump to the film adaptation Forrest Gump. The aim of this thesis is to examine the main differences between novel and movie. The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the theory of cinematography, movie adaptation and includes biographies of the author and of the movie director. The theoretical part deals with the comparative analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT Kohoutkova 2014.pdfPlný text práce802,09 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce656,42 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce671,08 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce341,99 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.