Název: Řízení nákladů ve skladovém hospodářství
Další názvy: Cost control of warehouse management
Autoři: Čechura, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kleinová, Jana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15234
Klíčová slova: sklad;vyskladňování;řízení nákladů;kalkulace;výrobní podnik
Klíčová slova v dalším jazyce: warehouse;picking;cost control;calculation;plant
Abstrakt: Disertační práce se zabývá řízením nákladů procesu vyskladňování ze skladu zásob do výroby. V rámci práce je představena nově navržená metodika, podle které je možné vybrat nejvýhodnější variantu vyskladňování s ohledem na celkové související náklady. Metodika též umožňuje srovnat tuto nově navrženou variantu se stávajícím stavem tak, aby se uživatel mohl rozhodnout, zda je efektivní způsob vyskladňování měnit. Poslední část metodiky nabízí možnost procesním způsobem rozúčtovávat náklady na vyskladňování, a to až do úrovně jednotlivých produktů. Na základě metodiky byl vytvořen model sloužící pro její aplikaci. Model byl následně využit pro ověření metodiky v podnikové praxi na reálných datech.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation deals with the cost control of the picking process. The scope of this work is to describe the newly proposed methodology for selecting the most appropriate method for picking with regard to associated costs. The methodology also allows comparing the proposed variant of picking with the present one. The user can easily decide whether it is efficient to change the picking method or not. The last part of the methodology is oriented towards process calculation of picking including the calculation of the costs for individual products. Based on the methodology a model was developed which was used for validation of the methodology in business practice on real data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FST)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas Cechura - Disertacni prace.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek skolitele Cechura.pdfPosudek vedoucího práce84,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky Cechura.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Cechura.pdfPrůběh obhajoby práce584,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15234

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.