Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAdamová, Karolina
dc.contributor.authorCásková, Barbora
dc.contributor.refereeValentová, Vendulka
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:51:23Z
dc.date.available2013-01-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:51:23Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier54879
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15235
dc.description.abstractDen 1. 11. 1781 se do historie českého lidu zapsal jako den osvobození českého selského stavu od vykořisťování. Ovšem, než k tomuto dni došlo, utrpěl český venkov mnoho ran, a to jak ze strany církve a vrchnosti, tak ale i ze strany panovnické, která spíše podporovala práva vrchností. Pod vlivem osvícenských myslitelů začala Marie Terezie, ale hlavně její následovník Josef II., upravovat vrchnostensko-poddanský vztah a stavět se na stranu utlačovaných poddaných. Samotný Patent o zrušení nevolnictví se setkal s obrovským odporem ze strany vrchnosti, která oponovala, že nic takového jako nevolnictví vlastně neexistuje, tím pádem není co rušit. Pravdou je, že nic takového nikdy nebylo právně zakotveno, ovšem v praktické rovině existovala skutečnost, že měla vrchnost možnost násilím si udržet pracovní sílu tedy nevolníky.cs
dc.format43 s. (65 332 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectJosef II.cs
dc.subjectMarie Tereziecs
dc.subjectosvícenstvícs
dc.subjectosvícenský absolutismuscs
dc.subjectjosefinismuscs
dc.subjectselské povstánícs
dc.subjectrobotní patentcs
dc.subjectpatent o zrušení nevolnictvícs
dc.subjectraabizacecs
dc.subjecttereziánský katastr rustikálnícs
dc.subjectberní reformacs
dc.subjecturbariální reformacs
dc.subjectselské gubernocs
dc.subject18. stoletícs
dc.titleZrušení nevolnictví Josefem II. v r. 1781cs
dc.title.alternativeAbolition of serfdom by Joseph II. in 1781en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe 1st of November 1781 saw the liberation of all Czech people from labour exploitation. People from the countryside had suffered a great deal. Under the thumb of enligtenment thinkers Maria Theresia and mainly her successor Joseph II. began to edit the relationship between serfs and lords and stand on the side of serfs. The abolition of serfom Law met a huge impatiance from the lords, who always denied the serfdom actually existed, and therefore had thought abolition unnecessary. The true is that anything like this has never been ensue in law, but in practical terms there was the fact that the lords had the opportunity to forcibly keep the workforce the serfs.en
dc.subject.translatedJoseph II.en
dc.subject.translatedMaria Theresaen
dc.subject.translatedenlightenmenten
dc.subject.translatedenlightened absolutismen
dc.subject.translatedjosefinismusen
dc.subject.translatedpeasant revolten
dc.subject.translatedlabour lawen
dc.subject.translatedabolition of serfdom lawen
dc.subject.translatedraab land systemen
dc.subject.translatedMaria Theresa land registeren
dc.subject.translatedinland revenue reformen
dc.subject.translatedurbarial reformen
dc.subject.translatedpeasant governyen
dc.subject.translated18th centuryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_Caskova_na portal.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
BP - Caskova Barbora.pdfPosudek vedoucího práce32,72 kBAdobe PDFView/Open
OP - Caskova Barbora.pdfPosudek oponenta práce37,74 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Cakova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce46,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.