Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAdamová, Karolina
dc.contributor.authorFučíková, Kateřina
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:51:24Z-
dc.date.available2013-02-27cs
dc.date.available2015-03-25T09:51:24Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier55264
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15237
dc.description.abstractÚstavněprávní vývoj v Československu v letech 1960 1989 byl ovlivněn mezinárodní politickou situací; únorovými událostmi roku 1948, kdy se Komunistická strana Československa chopila moci a započala přetváření společenského a politického systému dle vzoru sovětských socialistických ideálů; a snahou ze strany Sovětského svazu o udržení komunistických režimů v zemích střední a východní Evropy. Symbolem pro ukončení tohoto režimu v Československu se stal 17. 11. 1989.cs
dc.format120 s. (303 639 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=55264-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectKomunistická strana Československacs
dc.subjectkomunismuscs
dc.subjectsocialismuscs
dc.subjectmocenský monopolcs
dc.subjectsocialistická ústavacs
dc.subjectfederacecs
dc.subjectPražské jarocs
dc.subjectnormalizacecs
dc.subjectSametová revolucecs
dc.titleÚstavněprávní vývoj v Československu v letech 1960-1989cs
dc.title.alternativeThe progress of constitutional law in the Czechoslovakia between the years 1960 - 1989en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedConstitutional developments in Czechoslovakia in the years 1960 - 1989 was affected by international political situation, by the February events of 1948, when the Communist Party came to power and began the transformation of the social and political system according to the model of Soviet Socialist ideals, and by efforts by the Soviet Union to maintain the communist regimes in Central and Eastern Europe. The 17th of November 1989 became the symbol for the end of this regime in Czechoslovakia.en
dc.subject.translatedThe Communist Party of Czechoslovakiaen
dc.subject.translatedcommunismen
dc.subject.translatedsocialismen
dc.subject.translatedmonopoly of poweren
dc.subject.translatedSocialist Constitutionen
dc.subject.translatedfederationen
dc.subject.translatedPrague Springen
dc.subject.translatednormalizationen
dc.subject.translatedthe velvet revolutionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Fucikova.pdfPlný text práce852,93 kBAdobe PDFView/Open
BP - Fucikova Katerina.pdfPosudek vedoucího práce39,58 kBAdobe PDFView/Open
OP - Fucikova Katerina.pdfPosudek oponenta práce33,83 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Fucikova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce47,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.