Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřen, Jiří
dc.contributor.authorVitáková, Klára
dc.contributor.refereeLobovský, Libor
dc.date.accepted2014-06-23
dc.date.accessioned2015-03-25T09:52:05Z
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:52:05Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-30
dc.identifier58954
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15312
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje modelování proudění kapalin. Proudění kapaliny je popsáno rovnicí kontinuity a Navierovou-Stokesovou rovnicí. Je zde řešeno laminární izotermické proudění nestlačitelné Newtonovy kapaliny s konstantní měrnou hmotností a konstantní dynamickou viskozitou. Řešení je provedeno jak pro stacionární proudění bez konvektivního členu, tak pro nestacionární proudění s konvektivním členem pomocí metody konečných prvků. Práce se též zabývá analytickým řešením stacionárního izotermického proudění nenewtonských kapalin.cs
dc.format44 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkapalinacs
dc.subjectprouděnícs
dc.subjectNewtonova kapalinacs
dc.subjectnenewtonská kapalinacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectNavierova-Stokesova rovnicecs
dc.subjectrovnice kontinuitycs
dc.titleModelování proudění kapalincs
dc.title.alternativeModelling of liquid flowen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v technicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor's thesis is aimed at modelling of liquid flow. Liquid flow is described by the Navier-Stokes equation and the equation of continuity. There is solved an isothermal laminar flow of incompressible Newtonian fluid with a constant density and a constant dynamic viscosity. Stationary flow without convective term and non-stationary flow with the convective term are solved by the finite element method. The text is aimed also at the analytical solution of stationary isothermal flow of non-Newtonian liquid.en
dc.subject.translatedliquiden
dc.subject.translatedflowen
dc.subject.translatedNewtonian liquiden
dc.subject.translatednon-Newtonian liquiden
dc.subject.translatedfinite element methoden
dc.subject.translatedNavier-Stokes equationen
dc.subject.translatedequation of continuityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vitakova_Klara.pdfPlný text práce977,9 kBAdobe PDFView/Open
Vitakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce576,66 kBAdobe PDFView/Open
Vitakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce778,01 kBAdobe PDFView/Open
Vitakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce262,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.