Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Horský penzion v Kašperských Horách
Other Titles: Design of the building and preparation of project documentation - Guesthouse in Kasperske Hory
Authors: Blažková, Barbora
Advisor: Staňková, Hana
Referee: Kesl, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15321
Keywords: horský penzion;projektová dokumentace;statika;vodovodní a kanalizační soustava
Keywords in different language: guesthouse;project documentation;statics;water and sewer system
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro stavební povolení zděného dvoupodlažního penzionu s využitým podkrovím. Pravá část objektu slouží jako recepce, jídelna pro hosty a mezonetový byt pro majitele penzionu. Levá část pak pro ubytování hostů a zaměstnanců. Práce se dále zabývá tepelným posouzením stěžejních konstrukcí,statickým výpočtem a posouzením částí krovu a návrhem zdravotně technických instalací. Výkresová část byla zhotovena v programech Autocad 2011. Pro výpočet namáhání konstrukce byl použit program Dlubal RFEM. Při výpočtech a posuzování se postupovalo podle platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is to create a project documentation of two storey guesthouse with expoitable attic which would succeed in obtaining a building permit. Right wing of the building accommodates a reception, a guests dining room and an owners flat. Left wing is than intended for guests and staff accomodation. This thesis also brings calculations of thermal appraisal of crucial constructions, static calculations and appraisals of roof parts and sanitary instalations. Dlubal RFEM software was used for all the static calculations. The drawings were created with Autocad 2011 and Archicad 15. All the calculations and appraisals correspond to the valid ČSN EN standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace -Barbora Blazkova.pdfPlný text práce15,73 MBAdobe PDFView/Open
Blazkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce779,06 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce482,13 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce144,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.