Název: Komunikace o historických událostech ve starověké Mezopotámii
Autoři: Pecha, Lukáš
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2014, č. 3, s. 10-29.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2014/ACTA_FF_2014_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/15488
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: antická Mezopotámie;historie;dokumenty psané klínovým písmem;akkadština;sumerština;královská ideologie
Klíčová slova v dalším jazyce: ancient Mesopotamia;history;cuniform documents;akkadian language;sumerian language;royal ideology
Abstrakt: Historical documents from ancient Mesopotamia, mainly including royal inscriptions, year names, chronicles and literary compositions, provide a useful source of information concerning historical events of various natures. However, these texts were more or less influenced by the ideological background of their authors who belonged to the circle of royal officials or priests. The texts were not meant as impartial accounts of historical events. Their main purpose was determined by the attitude of their author towards the respective ruler of the time. He was then described either in a positive sense as an ideal ruler or, on the contrary, negative aspects of his personality were highlighted. Mesopotamian historiographic texts contain valuable information on historical events, but they must be analyzed critically and with regard to their ideological role.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2014)
Články / Articles (KBS)
Číslo 3 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pecha.pdfPlný text245,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15488

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.