Název: Cenzus jako předmět antropologického výzkumu
Autoři: Zalabáková, Jitka
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2014, č. 3, s. 170-189.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2014/ACTA_FF_2014_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/15493
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: cenzus;kolektivní identita;masmédia;statistiky;nacionalismus;mobilizace identity
Klíčová slova v dalším jazyce: census;collective identity;mass media;statistics;nationalism;identity mobilisation
Abstrakt: Censuses can be conceived as parts of the wider process of collective identity negotiations and as such become subjects of anthropologically-oriented research. The following study is focused on the theoretical underpinnings of anthropological research using censuses, as well as the relation between statistics and social reality. It shows some cases of censuses taken from different socio-geographical contexts (Rwanda and Burundi, USA, Brazil) and summarizes the history of Czechoslovak and Czech censuses. The most distinctive feature of a census in general is shown to be its use for the purposes of “identitary mobilization”. Various agents urge potential members of some category of general collective identity (e.g. nationality) to declare their “belonging” in a particular, desired form (e.g. “Roma nationality”). These efforts and the actual census data are critically viewed from the social constructivist position in order to uncover the nationalist discourse. At the same time, possibilities and also limits of anthropological research of censuses are discussed.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2014)
Články / Articles (KSA)
Číslo 3 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zalabakova.pdfPlný text249,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15493

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.