Title: Etika v biografickém výzkumu
Other Titles: Ethics in the biographical research
Authors: Pšenicová, Barbora
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 2, s. 5-15.
Issue Date: 2013
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://drive.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QreHpnV3BoeVRSTzg/view?pli=1
http://hdl.handle.net/11025/15567
ISSN: 1804-753X (Print)
1804-7548 (Online)
Keywords: etika;osobní údaje;zákon na ochranu osobních údajů;smlouva;biografický výzkum;ethics;personal data;personal data protection law;contract;biographical research
Abstract: Cílem příspěvku je ukázat na některé důležité aspekty v biografickém výzkumu, které zpracovává zákon či které jsou definovány jako jistá etika v rámci výzkumu. Etický rámec těchto výzkumu má svá úskalí, a proto nabízím přehled o datech, která badatelé sbírají, stejně tak poukazuji na jejich definice. V závěru hodnotím, jakým způsobem můžeme k datům přistupovat, a nakolik má právě zmíněný zákon místo v našich výzkumech.
Abstract in different language: The goal of the paper is to show some important aspects in biographical research, which are either already included in the law or which are defined as certain ethics in research. The Ethical framework of the research has its barriers. Therefore the paper offers an overview of the data that researchers collect, as well as their definitions. Finally, it shows the way we treat the data and what is the space for application of the forementioned law in our research.
Appears in Collections:Roč. 3, č. 2 (2013)
Roč. 3, č. 2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psenicova.pdfPlný text135,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.