Title: Modulární zobrazovací systém ReSt
Authors: Halíř, Radim
Vašica, Josef
Citation: Journal of WSCG. 1992, vol. 1, no. 1, p. 170-180.
Issue Date: 1992
Publisher: Václav Skala - UNION Agency
Document type: článek
article
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg1992/wscg92.htm
http://hdl.handle.net/11025/16089
ISSN: 1213-6972 (print)
1213-6980 (CD-ROM)
1213-6964 (online)
Keywords: zobrazovací systém;3D scény
Keywords in different language: imaging system;3D scene
Abstract in different language: Cílem příspěvku je podat stručnou informaci o zobrazovacím systému ReSt, jeho návrhu i problémech při jeho implementaci. Jedná se o uživatelsky modifikovatelný a rozšiřitelný systém pro zobrazování 3D scén. Oproti jiným zobrazovacím programům umožňuje ReSt uživateli kroomě zobrazení scény pomocí stardatních algoritmů (čárová i plošná viditelnost, různé druhy stínování) také modifikovat jednotlivé části zobrazovacího procesu od čtení scén přes projekci scény a způsob jejího zobrazení až po výběr výstupního zařízení či formátu. Tím systém plní hlavní cíl stanovený při jeho návrhu: umožnit experimentování se zobrazovacími algoritmy, aniž by uživatel musel kromě testovaného algoritmu psát cokoliv dalšího (tj. moduly pro čtení dat ze vstupních souborů, jejich organizaci ve vnitřní paměti v průběhu výpočtu či pro jeho výstup výsledného obrázku.) Danou scénu lze zobrazit i v několika různých pohledech, přičemž v každém pohledu je mžoné užít jinou projekci i zobrazovací algoritmus. Součástí programu není editor, požadovanou scénu je nutné vytvořit mimo tento systém (např. v AutoCADu či v PrIMu). Program je napsán v jazyce C++ s využitím prostředků objektového programování.
Rights: © Václav Skala - UNION Agency
Appears in Collections:Volume 1, number 1 (1992)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halir_92.pdfPlný text1,23 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.