Title: Vybrané aspekty finančního řízení v organizacích sociálních služeb
Other Titles: Selected aspects of financial management in social services organizations
Authors: Filipczyková, Hana
Citation: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2012, č. 3, s. 66-71.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://www.fek.zcu.cz/tvp/doc/2012-3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16229
ISSN: 1805-0603
Keywords: financial management;náklady;pevné ceny;proměnlivé ceny;vytváření modelů cen;lineární modely;cenové matice
Keywords in different language: finanční řízení;costs;fixed costs;variable costs;making costs models;linear models;costs matrix
Abstract in different language: This paper illustrates significance and content making costs models for financial management, especial for cost management. The paper is divided into two main chapters. The first chapter explains the basic concepts of costs classification. The second chapter examines methods of linear costs model and costs matrix.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 3 (2012)
Číslo 3 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filipczykova.pdfPlný text133,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.