Název: Strategický plán = úspěch získávání dotací z EU?
Další názvy: Strategic plan = success of obtaining grants from EU?
Autoři: Lněnička, Libor
Citace zdrojového dokumentu: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2014, č. 4, s. 67-75.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.fek.zcu.cz/tvp/doc/akt/tvp-4-2014-clanek-9.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16332
ISSN: 1805-0603
Klíčová slova: Česká republika;rozvoj;strategický management;strategické plánování;osady
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech republic;development;strategic management;strategic planning;settlements
Abstrakt v dalším jazyce: From 1 January 2014 ran new programming period of economic, social and territorial cohesion EU. EU Council approved December 2, 2013 at its regular meeting EU multiannual financial framework for 2014–2020, with the objective 1b: the right consistency, set aside 325,149 mil. EUR (in 2011 prices). Public entities are among the largest group that has a chance to earn up to 68 % of allocated funds. Spatial planning in the Czech Republic for communities heavily influenced as it is based on legislation in Act no. 183/2006. On the other hand, strategic and community planning in the Czech Republic only recommending no basis in legislation, and therefore for public bodies is voluntary. The aim of this paper is to present the results of research probes, which took place in the spring of 2014 between the villages of the Czech Republic with a population of over 1 000 probes aim was to determine the basic preparation of strategic documents at the municipal level and their hassle free "adaptation" to the new programming period of the European Union. The results of the research probe yielded interesting insights in diverse approach to processing methodology and important documents such as strategic plans and community development.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2014)
Číslo 4 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lnenicka.pdfPlný text650,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16332

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.