Title: Rtg difrakční diagnostika povrchových vrstev obrobených strojních součástí
Authors: Kolařík, Kamil
Ganev, Nikolaj
Pala, Zdenek
Bakalova, Totka
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2009: sborník abstraktů: III. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 22.1.2009 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009, s. [1-8] . ISBN 978-80-7043-750-6.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16429
ISBN: 978-80-7043-750-6
Keywords: rtg difrakce;zbytková napětí;kuličkování;frézování;EDM
Keywords in different language: x-ray diffraction;residual stress;ballotining;milling;EDM
Abstract: Růst nároků na bezpečnost a spolehlivost strojních komponent zejména v oblasti dopravní techniky a jaderné energetiky přímo souvisí s technologickými postupy jejich výroby a konečného opracování. Nové vysokopevnostní materiály, principy úběru a přetvoření konečného povrchu vytvářejí u řady uživatelů pochyby, zda velká energie vynaložená na vytvoření nového povrchu neovlivní negativně užitné vlastnosti těchto výrobků. Analýza zbytkových napětí má při diagnostice užitných vlastností stále rostoucí význam a vhodně doplňuje klasické metody výzkumu materiálových charakteristik (pevnost, houževnatost, otěruvzdornost). V příspěvku jsou uvedeny vybrané zkušenosti laboratoře strukturní rentgenografie fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze s průmyslovými aplikacemi rtg difrakční analýzy při studiu mechanicky zpevněných povrchových vrstev, vlivu pracovního prostředí a parametrů konvenčních a nekonvenčních technologií obrábění.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolarik.pdfPlný text424,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.