Title: Zásobník chemických prvků
Other Titles: Chemical element´s stack
Authors: Bauerová, Aneta
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [101-102]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16561
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: didaktická pomůcka;chemie;zefektivnění výuky
Keywords in different language: didactic tool;chemistry;more effective teaching
Abstract: Předmětem prezentace je didaktická pomůcka určená pro zefektivnění výuky a zkoušení memorované látky.
Abstract in different language: The subject of the presentation is didactic tool designed to streamline teaching and testing the memorized material.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bauerova.pdfPlný text576,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.