Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGregar, Jan
dc.contributor.editorHonzíková, Jarmila
dc.contributor.editorSimbartl, Petr
dc.date.accessioned2015-10-16T14:31:47Z
dc.date.available2015-10-16T14:31:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [112-116]. ISBN 978-80-261-0519-0.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0519-0
dc.identifier.urihttp://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/16571
dc.description.abstractPříspěvek seznamuje s vybranými terminologickými poznatky získanými v souvislosti s překladem nově vydané publikace věnované badatelsky orientované výuce, která se jeví jako přínosná z hlediska aplikace v technických a přírodovědných předmětech. Snahou je rovněž reagovat na globalizační trendy projevující se stále intenzivnější komunikací českých vědeckých a pedagogických pracovníků z oblasti technického vzdělávání v anglickém jazyce. V této souvislosti se věnujeme vybraným více či méně frekventovaným pojmům v rámci oborových didaktik.cs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectbadatelsky orientovaná výukacs
dc.subjectučebnicecs
dc.subjecttechnické vzdělávánícs
dc.subjectanglický jazykcs
dc.titleTerminologické poznámky k překladu publikace "Badatelsky orientovaná výuka: pojetí, podstata, význam a přínosy"cs
dc.title.alternativeTerminology notes for the translation of a publication "Inquiry-based instruction: concept, essence, importance and contribution"en
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article introduces the readers to the selected terminological findings acquired in connection to the translation of a new publication devoted to the inquiry-based instruction, which appears as a contributive one in terms of its application in technical and science-related subjects. There is also an effort to react on the globalizing trends, which are manifesting themselves in an intensive communication of Cuech scientific and educational workers from the field of technical education in the English language. In this connection, we deal with more or less frequent terms of the field didactics.en
dc.subject.translatedinquiry-based learningen
dc.subject.translatedtextbooken
dc.subject.translatedtechnical educationen
dc.subject.translatedenglish languageen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gregar.pdfPlný text838,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.