Title: Modul krokové motory - výukový e-kurz
Other Titles: Stepper motor module - learning e-course
Authors: Král, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [39-42]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16583
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: stavebnice MAT;krokový motor;e-learning
Keywords in different language: trainer kit MAT;stepper motor;e-learning
Abstract: Cílem této práce bylo vytvořit výukový e-kurz pro přídavný modul krokové motory pro stavebnici MAT. Ekurz obsahuje studijní články, praktická cvičení s možným řešením a autotesty. Vše je doplněno o obrázky, schémata, animace a ukázková videa. Ekurz je určen pro samostatné vzdělávání se studentů.
Abstract in different language: The goal of this master’s project is to create educational e-course for additional module stepper motors for MAT trainer kit. E-course contains learning articles, practical exercises with possible solutions and self tests. All this is supplemented by pictures, diagrams, animations and demonstration video clips. E-course is intended for self-education of students.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kral.pdfPlný text907,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.