Title: Samonosný oblouk
Other Titles: Self-supporting arch
Authors: Šebianová, Lucie
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [267-272]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16598
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: základní školy;didaktická pomůcka;stavebnice
Keywords in different language: primary schools;didactic tool;construction
Abstract: Tato stavebnice je určena pro žáky základních škol a slouží jako názorná učební pomůcka k získání znalostí o samonosném oblouku. Žáci si vyzkouší stavbu, pochopí princip konstrukce a ověří si vlastnosti i nosnost obloukové klenby.
Abstract in different language: This construction set is suitable for primary school children. It is used as a demonstrative teaching tool for acquiring the knowledge of self-supporting arch. Students will try building the arch, will understand the principle of the construction, and will verify both the qualities and loading capacity of the arch.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sebianova.pdfPlný text1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.