Název: Vedomosti, zručnosti a tvorivosť žiakov v ISCED 2 pri práci s drôtom
Další názvy: Knowledge, skills and creativity of students in ISCED 2 at wire work
Autoři: Sojková, Margaréta
Honzíková, Jarmila
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 296 s. ISBN 978-80-261-0519-0.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16601
ISBN: 978-80-261-0519-0
Klíčová slova: teoretické vědomosti;praktické dovednosti;základní školy;technická výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: theoretical knowledge;practical skills;primary schools;technical education
Abstrakt v dalším jazyce: V príspevku sa zaoberáme vzťahom teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov 7. ročníka na ZŠ pri práci s drôtom v predmete Technika a vzťahom praktických zručností a tvorivosti žiakov. Prezentujeme výsledky výskumu realizovaného v nižšom strednom vzdelávaní a porovnávame dosiahnuté výsledky s rovnakým výskumom realizovaným autorkami v prostredí ZŠ v Českej republike.
The paper explores the relationship of theoretical knowledge and practical skills of 7th grade students at primary school when working with wire on the subject of Technics and the relationship of practical skills and creativity of students. We present results of the research conducted in lower secondary education and compare the achieved results with the same research carried out by authors in school environment in the Czech Republic.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sojkova_Honzikova.pdfPlný text683,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16601

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.