Title: Didaktická binární hra
Other Titles: The didactic binary game
Authors: Tomanová, Marie
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [30-35]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16604
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: binární soustava;didaktická pomůcka;základní škola;gymnázium
Keywords in different language: binary system;didactic tool;primary school;grammar school
Abstract: Tato hra si klade za cíl podpořit výuku binární soustavy, se kterou se žáci základních škol a nižších stupňů gymnázií setkají v informatice, ale také v oblasti matematiky. Při této hře získají hráči znalosti o binární soustavě a některých jednoduchých aritmetických operacích, které jsou při práci s binární soustavou často používané. Žáci pochopí princip převodu čísel z desítkové do binární soustavy. Dále porozumí metodě sčítání dvou binárních čísel a procvičí také odečítání čísel ve dvojkové soustavě.
Abstract in different language: The aim of this game is to support education of binary system, which is taught at the elementary schools and at lower grades of grammar schools during lessons about Information Technology and also Math. During playing this game players get knowledge of binary system and some simple arithmetic operations, which are often used with binary systems. Pupils will understand a system of transfer of numbers from decimal system to binary one. Furthermore they will understand and practice methods of counting up and subtracting two binary numbers.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomanova.pdfPlný text1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.