Title: Realizace elektronických systémů v prostředí základní školy
Other Titles: Realization of electronic systems in the enviroment of elementary school
Authors: Hromčík, Tomáš
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. [143-147]. ISBN 978-80-261-0372-1.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
http://hdl.handle.net/11025/16631
ISBN: 978-80-261-0372-1
Keywords: elektronické systémy;plošné spoje;systém EAGLE;výuka;základní školy
Keywords in different language: electronic systems;Printed Circuit Boards;system EAGLE;teaching;primary schools
Abstract: Práce pojednává o možnosti zařazení problematiky realizace elektronických systémů do výuky technicky zaměřených předmětů na druhém stupni základní školy. Dále se zabývá metodami návrhu desek plošných spojů – pomocí informačních technologií a návrhového systému EAGLE, i technikami jejich realizace. Práce je koncipována jako výuková opora pro pedagogy těchto předmětů na ZŠ.
Abstract in different language: Thesis deals with possibility of including the realization of electronic systems into teaching of technical subjects on the second grade of elementary school. It also deals with designing of Printed Circuit Boards (PCB) – by using information technology and design-system EAGLE, and also techniques for their creating. Thesis is conceived as an educational support for teachers of technical subjects in primary school.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hromcik_clanek.pdfPlný text151,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.