Název: Projectworklearning - patent, iFlashLED - smart lights for smart people "From idea to product"
Další názvy: IFlashLED - pametne luči za pametne ljudi "Od ideje do izdelka"
Autoři: Penger, Luka
Bezjak, Jožica
Trdan, Edvard
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 186 s. ISBN 978-80-261-0372-1.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
http://hdl.handle.net/11025/16647
ISBN: 978-80-261-0372-1
Klíčová slova: iFlashLED;Android;iOS;LED světla;webové rozhraní;ARM;PCB;wifi
Klíčová slova v dalším jazyce: iFlashLED;Android;iOS;LED lights;WEBinterface;ARM;PCB;wifi
Abstrakt v dalším jazyce: iFlashLED the device , which is mounted LEDs and are managed via an iOS or Android device , the web interface or UDP ( User Datagram Protocol ) and TCP ( Transmission Control Protocol ) protocol . For this we need a controller circuit and lights . As the title suggests "Smart Lights for Smart People " are smart lights for smart people , because the user can make programs to suit your taste with different effects , it can also be connected motion sensors . Management controller is possible via cable to the internet or even wireless controller it has a built-in WIFI module . The aim of the experiment or research project is the development of devices which can be operated LED lights over the Internet or even via your mobile phone. The user can be programmed their programs , operation of LED lights to suit your taste . They can be used for decorating , ambient lighting and the like . However, since the controller has the possibility to connect motion sensors and LED lights can also be useful where we want to highlight the space upon arrival at him. The author gratefully acknowledge the assistance and the creative, qualitative and innovative cooperation at project based learning from Luka Penger.
iFlashLED je naprava, na katero se priklopi LED lučke in se jih upravlja preko iOS ali Android naprave,WEB vmesnika ali pa UDP (User Datagram Protocol) in TCP (Transmission Control Protocol) protokola. Za to potrebujemo kontroler in vezje z lučkami. Kot pove že naslov »Smart Lights for Smart people« so to pametne lučke za pametne ljudi, saj si lahko uporabnik naredi programe po svojem okusu z različnimi efekti, nanj pa lahko priklopi tudi senzorje gibanja. Upravljanje kontrolerja je možno preko kabla za internet ali pa kar brezžično, saj ima kontroler vgrajen WIFI modul. Cilj eksperimenta oziroma raziskovalne naloge je razvoj naprave s katero lahko upravljamo LED lučke preko interneta ali kar preko svojega mobilnega telefona. Uporabnik pa si lahko sprogramira svoje programe, delovanje LED lučk po svojem okusu. Uporabimo jih lahko za okrasitev, ambientalno razsvetljavo in podobno. Ker pa ima kontroler možnost priklopa senzorjev gibanja, pa so LED lučke lahko uporabne tudi tam, kjer želimo osvetliti prostor ob prihodu vanj. Za kakovostno, strokovno, kreativno in ustvarjalno sodelovanje pri izdelavi projektnega učnega dela se zahvaljujem Luki Pengerju.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Penger_Bezjak_Trdan_clanek.pdfPlný text1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16647

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.