Title: Konstrukcja stanowiska do badania czujników ultraźwiękowych
Other Titles: Construction of testing stand for ultrasonic sensors
Authors: Tuczyński, Krystian
Warchoł, Tomasz
Białogłowski, Robert
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. [116-120]. ISBN 978-80-261-0372-1.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
http://hdl.handle.net/11025/16654
ISBN: 978-80-261-0372-1
Keywords: stojan pro ultrazvukové senzory;didaktická pomůcka
Keywords in different language: stand for ultrasonic sensors;didactic tool
Abstract in different language: Testing stand for ultrasonic sensors constructed by the authors is used during technical laboratory classes. Students using this stand are checking the influence of distance, material, and position of sensor on basic parameters.
Skonstruowane przez autorów stanowisko służy do badania czujnika ultradźwiękowego podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotów technicznych. Studenci korzystający z układu sprawdzają wpływ odległości, rodzaju materiału oraz ustawień na odczyt podstawowych parametrów czujnika.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuczynski_Warchol_Bialoglowski_clanek.pdfPlný text739,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.