Title: Trojcípé domino
Other Titles: Three-arm domino
Authors: Král, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [186-193]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16678
ISBN: 978-80-261-0144-4
Keywords: trojcípé domino;vzdělání
Keywords in different language: three-arm domino;education
Abstract: Práce pojednává o hře trojcípé domino. Jedná se o starou hru v novém unikátním tvaru s novými možnostmi využití. Práce obsahuje nejen záležitosti spojené se samotnou tvorbou výrobku, ale i možnosti modifikací a využití v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí.
Abstract in different language: This work discusses about three – arm domino game. This is an old game in a new unique design with new possibilities of use. This work includes not only issues related to the creation of the product itself, but also possible modifications and utilizations in the education and development of children.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kral.pdfPlný text90,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.