Název: Podlahový programovatelný robot
Další názvy: Programmable floor robot
Autoři: Maur, Martin
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 160 s. ISBN 978-80-261-0131-4.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16715
ISBN: 978-80-261-0131-4
Klíčová slova: programovatelný robot;didaktická pomůcka;základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: programmable robot;didactic tool;primary schools
Abstrakt: Článek vznikl na základě zkušeností ze zahraniční studijní stáže (Plymouth University, UK) při studiu předmětu ICT (Information and Communication Technologies). Pro ilustraci, jak lze využívat programovatelné podlahové roboty je zde uvedeno několik příkladů aktivit pro děti.
Abstrakt v dalším jazyce: This article is based on the experience of foreign study intership (Plymouth University, United Kingdom) at the study of the ICT (Information and Communication Technologies). To illustrate how to use a programmable floor robot there are some cases of activities for children.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Maur_clanek.pdfPlný text595,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16715

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.