Název: Návrh testu psychomotorických dovedností
Další názvy: The design of psychomotor skills tests
Autoři: Perlová, Petra
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 160 s. ISBN 978-80-261-0131-4.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16721
ISBN: 978-80-261-0131-4
Klíčová slova: psychomotorické dovednosti;didaktické techniky
Klíčová slova v dalším jazyce: psychomotor skills;didactic techniques
Abstrakt: Příspěvek se zabývá návrhem a realizací didaktického testu zaměřeného na psychomotorické dovednosti žáků v oblasti manuálních činností. Návrh testu je součástí realizace studentského grantu Interní grantové agentury PF UJEP Rozvoj kompetencí u žáků mladšího školního věku v oblasti psychomotorických dovedností a jeho úkolem je potvrdit, či vyvrátit vliv učitelových preferencí při volbě metod, forem a témat výuky praktických činností na úroveň psychomotorických dovedností žáků.
Abstrakt v dalším jazyce: The contribution deals with the proposal and the realization of the didactic test, which is focusing on the psychomotor pupils´ manual skills. The test´s draft is the part of realization of the students´ grant Internal grant agency PF UJEP The Competence Development in School Children in the Area of Psychomotor Skills and its task is to confirm or disprove the influence of the teacher´s preferences in the methods, forms and topics choice in the manual skills education on the pupils´ psychomotor skills level.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Perlova_clanek.pdfPlný text177,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16721

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.