Název: Speciální airsoftová puška "Vintorez"
Další názvy: Special airsoft rifle "Vintorez"
Autoři: Vrba, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 160 s. ISBN 978-80-261-0131-4.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16724
ISBN: 978-80-261-0131-4
Klíčová slova: airsoft
Klíčová slova v dalším jazyce: airsoft
Abstrakt: Tento článek se zabývá návrhem a realizací speciální airsoftové pušky. První část představuje hru airsoft jako stále oblíbenější volnočasovou aktivitu, která je specifická častým využíváním technického vybavení. Další část popisuje postup výroby vlastní airsoftové zbraně v podmínkách domácí dílny, charakterizuje jednotlivé etapy výroby a nastiňuje problémy, které se při výrobě objevily. V závěru nalezneme návrh možné cesty k motivaci žáků ke studiu technických předmětů.
Abstrakt v dalším jazyce: This article deals with design and realization of the Special Airsoft Rifles. The first part presents the airsoft game as a growing range of leisure activity, which is a specific frequent use of technical equipment. The next part describes the manufacturing process of custom airsoft gun in the home workshop, various stages of production and outlines the problems that appear in the manufacturing process. In conclusion proposes a possible path to the motivation of pupils to study technical subjects.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vrba_clanek.pdfPlný text248,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16724

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.