Název: Využití domina na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Use domino at primary school
Autoři: Žibrická, Dana
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 160 s. ISBN 978-80-261-0131-4.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16727
ISBN: 978-80-261-0131-4
Klíčová slova: domino;základní školy;didaktická pomůcka
Klíčová slova v dalším jazyce: domino;primary schools;didactic tool
Abstrakt: Článek je zaměřen na využití domina v matematice na 1. stupni ZŠ. Zabývá se také samotnou výrobou domina a možnou výrobou se žáky 2. stupně ZŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: This text is about use domino in mathematics at primary school. It's also about how to produce domino and how to produce it with students at middle school.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zibricka_clanek.pdfPlný text121,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16727

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.