Název: Biologická exkurze pro základní a střední školy: invazní druhy měkkýšů v ČR
Autoři: Mergl, Michal
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2011, č. 2, s. 56-63.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2011/Arnica_02_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16772
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: biologická invaze;měkkýši;Arion;Corbicula;Physella;Potamopyrgus;Sinanodonta;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: biological invasion;molluscs;Arion;Corbicula;Physella;Potamopyrgus;Sinanodonta;Czech republic
Abstrakt: V práci je uvedeno pět významných invazních druhů měkkýšů známých z území České republiky, které jsou důležité pro vzdělávací účely. U těchto druhů (Potamopyrgus antipodarum, Physella acuta, Arion lusitanicus, Corbicula fl uminea a Sinanodonta woodiana) jsou zmíněny jejich biologické charakteristiky, historie jejich šíření ve světě, v Evropě a v ČR. Schopnost rozeznat tyto druhy je pro učitele vedoucí biologické exkurze velmi důležitá.
Abstrakt v dalším jazyce: Five invasive molluscan species known from the territory of the Czech Republic are reviewed for educational purposes. These species (Potamopyrgus antipodarum, Physella acuta, Arion lusitanicus, Corbicula fl uminea, Sinanodonta woodiana) are described, illustrated and commented with an attention to their biology and the history of their expansions on the territory of Europe and the Czech Republic. The ability to determine these species in a course of the fi eld excursion by the teacher is assumed signifi cant.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2011)
Články / Articles (CBG)
Číslo 2 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mergl.pdfPlný text1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16772

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.