Název: Komparativní analýza vývoje učiva o horninách, nerostech a půdě v naší primární škole
Autoři: Podroužek, Ladislav
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2011, č. 2, s. 39-48.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2011/Arnica_02_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16773
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: kurikulární dokumenty;obsah;rozsah a koncipování učiva přírodovědy;základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: curricular documents;contents;scale and arrangement of science curriculum;primary schools
Abstrakt: Příspěvek dokumentuje vývoj vymezování a koncipování vybraného učiva přírodovědy a didakticky analyzuje jednotlivé kurikulární dokumenty od počátku minulého století až po současnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The complexity of the defi nition development and curriculum arrangement of the science about rocks, minerals and soil in the primary school level. The article also analyses particular curricular documents since beginning of 20th century till present time.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2011)
Články / Articles (KPG)
Číslo 2 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Podrouzek.pdfPlný text881,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16773

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.