Title: Kulturní odlišnosti v poskytování ošetřovatelské péče
Authors: Hejduková, Kristina
Kocurová, Jana
Citation: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI.: sborník příspěvků 6.5. 2015. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2015, s. 37-39. ISBN 978-80-261-0503-9.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Cesta-poznavani-a-vzdelavani-v-osetrovatelstvi-VI.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16797
ISBN: 978-80-261-0503-9
Keywords: kultura;kulturní různorodost;kulturní šok;menšina;ošetřovatelská péče;transkulturní ošetřovatelství
Keywords in different language: culture;cultural diversity;culture shock;minority;nursing care;transcultural nursing
Abstract: V úvodu teoretické části práce se věnuji multikulturnímu přístupu nejen ve zdravotnické péči, popisuji základní pojmy v multikulturním ošetřovatelství. Dále přibližuji národnostní, kulturní a etnické menšiny žijící v České Republice. Dále se zmiňuji, jak vnímají jednotlivé kultury své zdraví a jak prožívají nemoc. Nakonec se ve stručnosti věnuji komunikaci a profesionálnímu přístupu ze strany zdravotníka samotného. Praktická část je provedena formou rozhovorů se všeobecnými sestrami, které minimálně dva roky pracují ve směnném provozu. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak sestry přistupují k problematice kulturního šoku, ke svým obavám z práce s pacientem jiné kultury a ke zkušenostem a vědomostem o pacientech jiného etnika u všeobecných sester, které pracují v různých směnných provozech.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hejdukova.pdfPlný text57,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.