Title: Práce a studium v souvislosti s pohybovou aktivitou
Authors: Martinek, Lukáš
Tóthová, Valérie
Citation: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI.: sborník příspěvků 6.5. 2015. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2015, s. 18-22. ISBN 978-80-261-0503-9.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Cesta-poznavani-a-vzdelavani-v-osetrovatelstvi-VI.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16801
ISBN: 978-80-261-0503-9
Keywords: pohybová aktivita;práce;studium;primární prevence
Keywords in different language: physical activity;work;study;primary prevention
Abstract: Studium a zaměstnání je v současnosti velmi diskutované téma. Vzhledem k tomu, že člověk v práci tráví téměř 1/3 svého života, je třeba této problematice přikládat důraz i z pohledu rozvoje hromadně vyskytujících se neinfekčních chorob. Dílčí část našeho výzkumu se zaměřuje na pohybovou aktivitu v rámci práce nebo studia, na její intenzity a frekvence. Z výsledků je patrné, že se při práci a studiu setkáváme jak s intenzivními, tak se středně zatěžujícími pohybovými aktivitami a s chůzí. Výsledky výzkumu ukazují, že všechny tyto aktivity jsou prováděny v takových mírách, které nemohou být považovány za preventabilní proti hromadně vyskytujícím se neinfekčním chorobám z pohledu pohybových aktivit. Z toho vyplývá, že rozvoji pohybových aktivit a jejich optimalizaci v pracovním a studijním procesu je třeba věnovat pozornost a intenzivně se jimi zabývat.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martinek.pdfPlný text69,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.