Název: Práce a studium v souvislosti s pohybovou aktivitou
Autoři: Martinek, Lukáš
Tóthová, Valérie
Citace zdrojového dokumentu: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI.: sborník příspěvků 6.5. 2015. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2015. 77 s. ISBN 978-80-261-0503-9.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Cesta-poznavani-a-vzdelavani-v-osetrovatelstvi-VI.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16801
ISBN: 978-80-261-0503-9
Klíčová slova: pohybová aktivita;práce;studium;primární prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: physical activity;work;study;primary prevention
Abstrakt: Studium a zaměstnání je v současnosti velmi diskutované téma. Vzhledem k tomu, že člověk v práci tráví téměř 1/3 svého života, je třeba této problematice přikládat důraz i z pohledu rozvoje hromadně vyskytujících se neinfekčních chorob. Dílčí část našeho výzkumu se zaměřuje na pohybovou aktivitu v rámci práce nebo studia, na její intenzity a frekvence. Z výsledků je patrné, že se při práci a studiu setkáváme jak s intenzivními, tak se středně zatěžujícími pohybovými aktivitami a s chůzí. Výsledky výzkumu ukazují, že všechny tyto aktivity jsou prováděny v takových mírách, které nemohou být považovány za preventabilní proti hromadně vyskytujícím se neinfekčním chorobám z pohledu pohybových aktivit. Z toho vyplývá, že rozvoji pohybových aktivit a jejich optimalizaci v pracovním a studijním procesu je třeba věnovat pozornost a intenzivně se jimi zabývat.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Archeologie 19. a 20. století
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martinek.pdfPlný text69,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16801

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.