Název: Variations in the effect of parental breakup on children´s education
Autoři: Kreidl, Martin
Štípková, Martina
Hubatková, Barbora
Rabušic, Ladislav
Citace zdrojového dokumentu: KREIDL, Martin; ŠTÍPKOVÁ, Martina; HUBATKOVÁ, Barbora; RABUŠIC, Ladislav. Variations in the effect of parental breakup on children´s education. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, 2013. 47 s. (Working Paper No. 03-13).
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://ff.zcu.cz/kss/veda-vyzkum/pracovni-texty/2013/Variations-in-the-Effect.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16847
Klíčová slova: rozvod;děti;vysokoškolské vzdělání
Klíčová slova v dalším jazyce: divorce;children;higher education
Abstrakt v dalším jazyce: This paper explores variations in the negative effect of parental breakup on children’s chances to obtain a tertiary education, across contexts(countries and cohorts). We use data from the first wave of the Generations and Gender Survey from 13 countries and four birth cohorts, complemented by selected macro-level indicators (divorce rate and educational expansion). Fixed-effect logistic regressions show that the negative effect of experiencing parental separation is stronger in recent birth cohorts, which experienced higher parental divorce rates. Random -intercept logistic regression models confirm that the negative effect of parental breakup is significantly stronger when divorce is more common. The explanation, we argue, rests on declining level of parental conflict in splitting families: as divorce spreads in society, even couples with less conflict separate. A child from a dissolving low-conflict family is strongly negatively affected by loss of the family, whereas a child from a high-conflict family is rather relieved from a dysfunctional parental relationship and the positive effects of breakup may outweigh the negative ones. With increasing divorce rates and the changing composition of the population of splitting families, the share of low-conflict dissolving families increases and hence the average negative effect of breakup becomes more negative.
Práva: © Martin Kreidl - Martina Štípková - Barbora Hubatková - Ladislav Rabušic
Vyskytuje se v kolekcích:Edice pracovních textů Katedry sociologie / Series of working papers Department of sociology (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Variations-in-the-Effect.pdfPlný text417,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16847

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.